ما چه کار می کنیم

قدرت دادن

بیماران بدون لیاقت برای کنترل سلامتی خود

اطلاعات بیمار

الهام بخشیدن

رهبران آینده در مراقبت های بهداشتی

تبدیل

Aurora's health through community partnerships

شرکا

دربارهی ما

درباره ما توضیحات

برای اطلاعات بیشتر در مورد ویروس کرونا / کووید -19

ایکس