ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ຫຍັງ

EMPOWER

ຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ

ຂໍ້ມູນຜູ້ປ່ວຍ

INSPIRE

ຜູ້ນໍາໃນອະນາຄົດໃນດ້ານສຸຂະພາບ

TRANSFORM

Aurora's health through community partnerships

ຄູ່ຮ່ວມງານ

ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາລາຍລະອຽດ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ coronavirus / COVID-19

X