ငါတို့ WHO က

အရေအတွက် Dawn ... AND ပဲရေတွက်နေတယ်!

0

ထူးခြားတဲ့လူနာ

0

လူနာချိန်း

0

ကျောင်းသားစေတနာ့ဝန်ထမ်း

0

ဌာနစတေနာ့ဝနျထမျး

ဒီတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်

လုပ်ပိုင်ခွင့်

သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိန်းချုပ်ယူ underserved လူနာများအား

လူနာသတင်းအချက်အလက်များ

စိတ်ဝင်စားစေ

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဝန်းအဝိုင်းအနှံ့နာဂခေါင်းဆောင်များ

Transformer

AURORA'S HEALTH THROUGH PARTNERSHIPS WITH THE COMMUNITY

လူမှုဆက်သွယ်ရေးမိတ်ဖက်

coronavirus အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက / COVID-19

X ကို
: