Ang isang mahusay na artikulo mula sa isa sa aming mga miyembro, Chris Varani.

https://varanic.wordpress.com/2015/03/17/a-good-week-with-new-beginnings/