By Courtney Harrell | University Communications

It was 9:30 p.m., an hour after the Dawn Clinic had already closed, markii David Choi iyo iskaa wax la shaqayn jiray arkay iyadii: islaanta waayeelka ah ee nightgown iyo dacas samaynta iyada oo hoos u Dayton Street. Cagta iyo jilibka ayaa dhiigbax, iyadu ma ay garan Ingiriisi, and she had no idea who she was or where she was going.

http://www.ucdenver.edu/about/newsroom/spotlight/students/Pages/Student-Run-Clinic-Serves-a-Population-in-Need.aspx