ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในปัจจุบันและผู้สนับสนุน
 • ความคืบหน้าการดูแลประถม
 • ทุ่งมูลนิธิ
 • ออโรราการเข้าถึงสุขภาพ
 • Anschutz โรงเรียนมืออาชีพด้านสุขภาพ
 • ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 • ภาควิชารังสีวิทยา
 • Anschutz ชุมชนวิทยาเขตห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • โคโลราโดรัฐบาลสำหรับทางการแพทย์ต้นทาง
 • Kaiser Permanente
 • ทุ่ง Rhonda
 • การดูแลแพทย์
 • ClinicNet
 • UC เดนเวอร์การดูแลสุขภาพโปรแกรมที่น่าสนใจ
 • เครือข่ายของผู้ให้บริการรถไฟใต้ดินชุมชน
 • HealthTeamWorks
 • มูลนิธิสาธารณสุขโคโลราโด