Arbeidsgruppe Leader roller og ansvar

Som en arbeidsgruppe leder du er forventet å:

 • Oppfylle seks måneder til ett år (foretrukket) forpliktelse
 • Organisere og gjennomføre regelmessige arbeidsgruppe møter
  • Gi møte minutter til divisjon stol
 • Demonstrere fremgang på arbeidsgruppeoppgaver
 • Arbeid med en co-leder for å sikre at det er alltid noen til å administrere arbeidsgruppens problemer
 • Gi tilbakemelding til divisjon stoler på medlemmer og co-ledere
 • Ha en åpen kommunikasjon med divisjon stoler
  • CC divisjon stoler på alle relevante e-poster
 • Svare på e-post på en riktig måte (anbefales innen 24-48 timer)
 • Sørg for at du, co-leder, eller en erstatning medlem av arbeidsgruppen deltar alle DAWN lederskapsmøter
 • Delta i vurderingsprosessen
  • 1-måned gjennomgang utført ved divisjon stol
  • 6-måned gjennomgang utført av visio teamet
   • Det kan oppstå tidligere enn 6 måneder hvis et problem oppstår
 • Gi 30 dagers varsel før utflytting stilling
 • Tilveiebringe en varm omruting til innkommende leder