Role i obowiązki lidera grupy roboczej

Jako lider grupy roboczej oczekuje się:

 • Spełnij 6 miesięcy do 1 roku (preferowane) zaangażowanie
 • Organizuje i przeprowadza regularne spotkania grupy roboczej
  • Zapewnić spełnienie minut podziału krzesło
 • Wykazać postępy w zakresie zadań grup roboczych
 • Praca z co-leader, aby upewnić się, zawsze jest ktoś dostępny do zarządzania problemów grup roboczych
 • Przekaż opinię do krzesła podziału na członków i współpracowników liderów
 • Utrzymanie otwartej komunikacji z krzesłami podziału
  • Krzesła podział CC na wszystkich istotnych wiadomości e-mail
 • Odpowiadanie na wiadomości e-mail w odpowiednim czasie (Zaleca się w ciągu 24-48 godziny)
 • Upewnij się, że, Twoje co-liderem, lub zastępca członka grupy roboczej uczestniczy we wszystkich ŚWIT Przywództwo Spotkania
 • Udziału w procesie przeglądu
  • 1-Przegląd miesięcy prowadzone przez podział krześle
  • 6-Przegląd miesięcy prowadzone przez zespół wizjonerstwa
   • Może nastąpić wcześniej niż 6 miesięcy, jeżeli wystąpi problem
 • Dostarczyć 30-dniowy zawiadomienie przed stanowisko vacating
 • Zapewnić ciepłe przekazywanie połączeń przychodzących do lidera