Arbetsgrupp Leader roller och ansvar

Som en arbetsgrupp ledare förväntas du:

 • Uppfyll sex månader till ett år (föredraget) engagemang
 • Organisera och genomföra regelbundna arbetsgruppsmöten
  • Ge mötesprotokoll till division stol
 • Demonstrera framsteg arbetsgrupper uppgifter
 • Arbetet med en co-ledare att se till att det finns alltid någon tillgänglig för att hantera arbetsgrupper frågor
 • Ge feedback till division stolar på medlemmar och co-ledare
 • Behåll öppen kommunikation med division stolar
  • CC division stolar på alla relevanta e-post
 • Svara på e-post i tid (rekommenderas inom 24-48 timmar)
 • Se till att du, dina co-leader, eller suppleant i arbetsgruppen deltar alla DAWN Ledarskapsmöten
 • Delta i granskningsprocess
  • 1-month genomgång av division stol
  • 6-month genomgång av visioner lag
   • Kan infalla tidigare än 6 månader om ett problem uppstår
 • Ge 30 dagars varsel innan nödstoppet läge
 • Ger en varm överlämning till inkommande ledare