ဆေးခန်းအတွက်တုံ့ပြန်ချက်ပေးလိုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်! သင်ပေးသည့်မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မှတ်ချက်တိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ပါမည်!

ဒီအမည်မသိတုံ့ပြန်ချက်စစ်တမ်းကိုဖြည့်ပါ https://forms.gle/Fqqh5C4142GoKCrK7

သင်ဖြေရှင်းခံရဖို့ချက်ချင်းအမှုအရာရှိပါက, ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ဌာနခွဲကုလားထိုင်များသို့မဟုတ်ကျောင်းသားဒါရိုက်တာများကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ!