Cảm ơn bạn đã muốn đóng góp ý kiến ​​cho phòng khám! Chúng tôi đánh giá cao bất kỳ phản hồi nào mà bạn cung cấp và sẽ cố gắng hết sức để giải quyết mọi nhận xét!

Điền vào bản khảo sát phản hồi ẩn danh này tại https://forms.gle/Fqqh5C4142GoKCrK7

Nếu bạn có những việc cần giải quyết ngay lập tức, vui lòng gửi email cho các chủ nhiệm bộ phận của bạn hoặc giám đốc sinh viên!