Μπορεί να δείτε σε αυτήν την δωρεάν κλινική εάν εσείς:

  • Είναι μεγαλύτερα από 18
  • Δεν έχετε ασφάλιση υγείας (συμπεριλαμβανομένου του Medicare / Medicaid)
  • Ζήστε στην αυθεντική αυγή.

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε επί τόπου ισπανικούς διερμηνείς καθώς και τηλέφωνα γλώσσας για σχεδόν οποιαδήποτε άλλη γλώσσα απαιτείται.

Εάν δεν είστε σίγουροι – σταμάτα! Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε:

  • Εκπαίδευση Υγείας
  • Περιήγηση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης
  • Σύνδεση με τοπικούς οργανισμούς που βοηθούν στην εγγραφή ασφάλισης