योग्यता

तपाईं यदि यो निःशुल्क क्लिनिक मा देख्न सक्छ:

  • भन्दा पुरानो हो 18
  • स्वास्थ्य बीमा छैन (चिकित्सा सहित / Medicaid)
  • मूल औरोरा बस्ने.

We are able to provide on-site Spanish interpreters as well as language phones for almost any other language needed.

If you’re not surestop by! हामी पनि मद्दत गर्न सक्छ:

  • स्वास्थ्य शिक्षा
  • स्वास्थ्य प्रणाली नेभिगेट
  • बीमा नामांकनको साथ सहयोग गर्ने स्थानीय संगठनहरूसँग सम्पर्क