Pranueshmëria

You may be seen at this free clinic if you:

  • Are older than 18
  • Do not have health insurance (including Medicare / Medicaid)
  • Live in Original Aurora.

We are able to provide on-site Spanish interpreters as well as language phones for almost any other language needed.

If you’re not surestop by! Ne gjithashtu mund të ndihmojmë me:

  • Edukimi shëndetësor
  • Lundrimi në sistemin e kujdesit shëndetësor
  • Lidhja me organizatat lokale që ndihmojnë në regjistrimin e sigurimeve

Për më shumë informacion mbi Coronavirus / COVID-19

X