ໄດ້ຮັບອາລຸນ

ຊົ່ວໂມງຂອງຄລີນິກ:

  • ແນະ ນຳ ໃຫ້ຍ່າງເຂົ້າໄປ 5:30 ນ.
    We see patients Tuesday at 6:00 ນ & 7:30 ນ. ຄົນເຈັບຄາດວ່າຈະມາຮອດ 15 minutes prior to the scheduled appointment.

ສະຖານທີ່ແລະການຂົນສົ່ງ

ແນວ​ໃດ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ນັດ​ພົບ ?

ກະລຸນາໃຊ້ນີ້ ແບບ​ຟອມ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່ ຫຼືໂທຫາ 303-800-9677 ເພື່ອ​ສອບ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນັດ​ຫມາຍ .