Clinic Hours:

  • हिंड्न-ईन मा आइपुग्दा सुझाव छन् 5:00 PM. We see scheduled and walk-in patients at 6:00 PM & 7:30 PM time slots. विरामीहरु आईपुग्नु आशा गरिन्छ 15 minutes prior to their scheduled appointment.
  • Please plan to spend the entire evening at DAWN Clinic if you are seen; we do not charge money for our services, we just ask for our patientstime.

स्थान र परिवहन

कसरी म एक नियुक्ति गर्न सक्छन्?

Please use this contact form वा कल 303-800-9677 भेटघाट बारे सोध्नु गर्न.

कसरी म एक नियुक्ति गर्न सक्छन्?

You will see a student first, त्यसपछि लाइसेन्स प्रदायक. केही विशेष सेवाहरू उपलब्ध छ, तर हामी सर्जरी वा अन्य विकसित प्रक्रियाहरु प्रस्ताव छैन. Again please plan to spend the entire evening at DAWN Clinic if you are seen.