Đến DAWN

Giờ khám bệnh:

  • Walk-in sẽ được gợi ý để đi đến 5:30 PM.
    Chúng tôi nhận thấy bệnh nhân thứ ba lúc 6:00 PM & 7:30 PM. Bệnh nhân được dự kiến ​​sẽ đến 15 phút trước khi hẹn.

Vị trí và Giao thông vận tải

Làm thế nào tôi có thể làm cho một cuộc hẹn?

Hãy sử dụng cái này Mâu liên hệ hoặc cuộc gọi 303-800-9677 để hỏi về các cuộc hẹn.

Để biết thêm thông tin về Coronavirus / COVID-19

X