Мисията на Колорадо на милосърдието (COMOM) е мащабна стоматологична клиника, в която е предвидено стоматологично лечение без разходи за лица, които не могат да си позволят стоматологична помощ.

Flyer in English
Flyer in Spanish

COMOM-Brush-Logo-01-11-16-300x279