Colorado Mission ee Mercy (COMOM) waa baaxad weyn rugta daryeelka ilkaha ee daaweynta ilkaha waxaa lagu bixiyaa lacag la'aan ah shaqsiyaadka, kuwaas oo aan awoodi karin daryeelka ilkaha.

Flyer in English
Flyer in Spanish

COMOM-Brush-Logo-01-11-16-300x279