ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມເປັນ CU ສຸຂະພາບນັກສຶກສາວິຊາຊີບ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ນໍາ workgroup ສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານໃນອີຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນ CU ສຸຂະພາບນັກສຶກສາວິຊາຊີບ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້.

ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ແມ່ນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ, ກະ​ລຸ​ນາ​ໄປ​ໄດ້ ແບບ​ຟອມ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່ ແລະພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການຄືນຫາທ່ານກັບໂອກາດ.