"Waxay u baahan yahay daawo dhiig karka ah,"Ayuu yiri Fields, Agaasimaha fulinta ee Memorial Fields-Wolfe Foundation. "Laakiin marka la gaaro dhamaadka maalinta aan rabay in aan qoro qoro yidhi: halkan shaqo, halkan foojar barbaarinta, here is a book.”

By BRANDON JOHANSSON Staff Writer Aurora Sentinel

http://www.aurorasentinel.com/news/offering-medical-treatment-auroras-poor-dollars-sense/