စီစဉ်ခြင်း

protected Area ကို

ဤအကြောင်းအရာကိုစကားဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားခြင်း. အကြောင်းအရာသော့ဖွင့်ဖို့စကားဝှက်တစ်ခုနှင့်အတူအတည်ပြုရန် ကျေးဇူးပြု..

coronavirus အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက / COVID-19

X ကို