By Tyler Smith

People without insurance often flock to emergency departments and hospitals as a last resort for their health care. Aurora bu ay açılan yeni klinika icma sığortası qayğı gətirərək ki tide növbəsində axtarır.

Tam Maddə