By Tyler Smith

People without insurance often flock to emergency departments and hospitals as a last resort for their health care. Нова клиника, която отваря този месец в Aurora се опитва да се превърне, че прилив, като приведе грижи за неосигурените за общността.

Пълен член