Ved Tyler Smith

Folk uten forsikring flokk ofte til akuttmottak og sykehus som en siste utvei for sine helsetjenester. En ny klinikk som åpnet denne måneden i Aurora er ute etter å slå den bølgen ved å bringe omsorg for de uforsikrede til fellesskapet.

Full Article