By Tyler Smith

People without insurance often flock to emergency departments and hospitals as a last resort for their health care. rugta A cusub oo furay bishan ee Aurora ayaa doonaya inuu ka soo leexdo hir in keenaya daryeelka caymiska ee bulshada.

Qodobka Full