NguTyler Smith

Abantu abangenawo umshwalense bavame ukuthutheleka eminyangweni ephuthumayo nasezibhedlela njengesixazululo sokugcina sokunakekelwa kwabo kwezempilo. Umtholampilo omusha ovulwe kule nyanga e-Aurora ubheke ukuguqula lelo gagasi ngokuletha ukunakekelwa kwabangaqinisekisiwe emphakathini..

Isihloko esigcwele