စေတနာ့ဝန်ထမ်းပြန်ကြားရေး

coronavirus အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက / COVID-19

X ကို